States of Matter PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов States of Matter PhET
Опис Inquiry activity.
Предмет Физика, Хемија
Ниво Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови energy, kinetic, matter, particles, phases
Симулации States of Matter (HTML5), Состојба на материјата, States of Matter: Basics (HTML5), Состојба на материјата: Основи


Автори Mahoney Mahoney
Школо / Организација The Kinkaid School
Поставено 13.9.18
Обновено 17.6.19