States of Matter PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter PhET
Omtale Inquiry activity.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord energy, kinetic, matter, particles, phases
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter, Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattarar Mahoney Mahoney
Skule / Organisasjon The Kinkaid School
Lasta opp 13.09.18
Oppdatert 17.06.19