States of Matter PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक States of Matter PhET
वर्णन Inquiry activity.
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह होय
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द energy, kinetic, matter, particles, phases
सादश्य पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5), पदार्थांच्या स्थिती, पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5), पदार्थांच्या स्थिती


लेखक Mahoney Mahoney
शाळा/संस्था The Kinkaid School
दाखल दिनांक 9/13/18
आद्यवत 6/17/19