States of Matter PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Alternatiivina võite laadida alla kõik failid korraga kokkupakitult.


Pealkiri States of Matter PhET
Kirjeldus Inquiry activity.
Õppeaine Füüsika, Keemia
Tase Põhikool
Tüüp Praktikum
Kestus 30 minutit
Koos vastustega Jah
Keel inglise
Võtmesõnad energy, kinetic, matter, particles, phases
Simulatsioonid States of Matter (HTML5), Agregaatolekud, States of Matter: Basics (HTML5), Aine olekud: põhiline


Autorid Mahoney Mahoney
Kool / Organisatsioon The Kinkaid School
Sisestatud 13.09.18
Uuendatud 17.06.19