States of Matter PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter PhET
Beskrivelse Inquiry activity.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord energy, kinetic, matter, particles, phases
Simuleringer Aggregattilstander (HTML5), Aggregattilstander, States of Matter: Basics (HTML5), States of Matter: Basics


Forfattere Mahoney Mahoney
Skole / Organisasjon The Kinkaid School
Lastet opp 13.09.18
Oppdatert 17.06.19