States of Matter PhET A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov States of Matter PhET
Popis Inquiry activity.
Predmet Chémia, Fyzika
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Laboratórne cvičenie
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová energy, kinetic, matter, particles, phases
Simulácia Skupenstvo látky (HTML5), Skupenstvo látky, Skupenstvo látky: základy (HTML5), Skupenstvo látky. základný kurz


Autor(i) Mahoney Mahoney
Škola / Organizácia The Kinkaid School
Dátum odoslania 13.9.2018
Dátum aktualizácie 17.6.2019