Armenian (Armenian)

Cân bằng (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Cân bằng Java Balancing Act Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện (HTML5) HTML Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը (HTML5) Download Run now
Bong bóng và tĩnh điện Java Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը Download Run now
Bong bóng và Sự nổi Java Փուչիկներ և լողունություն Download Run now
Mạch điện Pin - Điện trở Java Մարտկոց-Դիմադրություն շղթան Download Run now
Hiệu thế của Pin. Java Մարտկոցի լարումը Download Run now
Tạo dựng một nguyên tử Java Նյութի ատոմային կառուցվածքը Download Run now
Tụ điện Java Կուտակիչների լաբարատորիա Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện (AC và DC) Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm điện, Phòng thí nghiệm ảo Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi. Java Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Thị giác màu (HTML5) HTML Գույնի ընկալում (HTML5) Download Run now
Quan sát màu sắc Java Գույնի ընկալում Download Run now
Độ dẫn điện Java Հաղորդիչներ Download Run now
Điện trường Java Էլեկտրական դաշտը Download Run now
Hockey điện Java Էլեկտրական դաշտի հոկեյ Download Run now
Phòng thí nghiêm điện từ của FARADAY Java Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան Download Run now
Dòng và áp suất chất lỏng Java Հեղուկի ճնշումը և հոսքը Download Run now
Lực và chuyển động: Những điều cơ bản Java Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ Download Run now
Tính chất của chất khí Java Գազի հատկությունները Download Run now
Máy phát điện Java Գեներատոր Download Run now
Đồng vị và nguyên tử khối Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Փորձարարը (HTML5) Download Run now
Nam châm và la bàn Java Մագնիս և Կողմնացույց Download Run now
Nam châm và nam châm điện Java Մագնիսներ և Էլեկտրոմագնիսներ Download Run now
Hiệu ứng Quang điện Java Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ Download Run now
Chuyển động của đạn tử Flash Արկի շարժում Download Run now
Phản ứng thuận nghịch Java Փոխարկելի ռեակցիաներ Download Run now
Chất bán dẫn Java Կիսահաղորդիչներ Download Run now
Mạch Bóng đèn Java Ազդանշանի շղթա Download Run now
Sóng âm Java Ձայն Download Run now
John Travoltage Java Փորձարարը Download Run now
Áp suất (HTML5) HTML Ճնշման տակ (HTML5) Download Run now
Áp suất Java Ճնշման տակ Download Run now

Các Mô phỏng chưa được dịch sang tiếng Armenian

Có thể dịch các Mô phỏng còn lại bằng cách dùng Tiện ích dịch thuật của PhET.