Armenian (アルメニア語)

シーソーバランス (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Balancing Act Java Balancing Act Download Run now
風船と静電気 (HTML5) HTML Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը (HTML5) Download Run now
風船と静電気 Java Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը Download Run now
風船と浮力 Java Փուչիկներ և լողունություն Download Run now
電池と抵抗の回路(Battery-Resistor Circuit) Java Մարտկոց-Դիմադրություն շղթան Download Run now
電池の電圧 Java Մարտկոցի լարումը Download Run now
原子を生成 Java Նյութի ատոմային կառուցվածքը Download Run now
コンデンサ実験室 Java Կուտակիչների լաբարատորիա Download Run now
直流・交流回路キット Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
直流回路キット Java Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
光の色(Color Vision) (HTML5) HTML Գույնի ընկալում (HTML5) Download Run now
光の色(Color Vision) Java Գույնի ընկալում Download Run now
伝導率 Java Հաղորդիչներ Download Run now
電場と電荷 Java Էլեկտրական դաշտը Download Run now
電界ホッケー(Electric Field Hockey) Java Էլեկտրական դաշտի հոկեյ Download Run now
ファラデーの電磁石研究所 Java Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան Download Run now
流圧と流速 Java Հեղուկի ճնշումը և հոսքը Download Run now
- Java Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ Download Run now
気体の性質 Java Գազի հատկությունները Download Run now
発電機 Java Գեներատոր Download Run now
同位体と原子の質量 Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
静電気とカーペット (HTML5) HTML Փորձարարը (HTML5) Download Run now
磁石と方位磁針 Java Մագնիս և Կողմնացույց Download Run now
磁石と電磁石 Java Մագնիսներ և Էլեկտրոմագնիսներ Download Run now
光電効果 Java Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ Download Run now
放物運動(Projectile Motion) Flash Արկի շարժում Download Run now
可逆反応 Java Փոխարկելի ռեակցիաներ Download Run now
半導体 Java Կիսահաղորդիչներ Download Run now
信号回路 Java Ազդանշանի շղթա Download Run now
Java Ձայն Download Run now
静電気とカーペット Java Փորձարարը Download Run now
圧力 (HTML5) HTML Ճնշման տակ (HTML5) Download Run now
圧力下 Java Ճնշման տակ Download Run now

まだアルメニア語に翻訳されていないシミュレーション

未翻訳のシミュレーションは、PhET翻訳ユーティリティを使って翻訳できます。