Armenian (Armenski)

Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
- Java Balancing Act Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը (HTML5) Download Run now
Statički elektricitet Java Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը Download Run now
Plinski Zakoni Java Փուչիկներ և լողունություն Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Մարտկոց-Դիմադրություն շղթան Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java Մարտկոցի լարումը Download Run now
Napravi atom Java Նյութի ատոմային կառուցվածքը Download Run now
Kondenzatori Java Կուտակիչների լաբարատորիա Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Գույնի ընկալում (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Գույնի ընկալում Download Run now
Vodljivost Java Հաղորդիչներ Download Run now
Električno polje naboja Java Էլեկտրական դաշտը Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Էլեկտրական դաշտի հոկեյ Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան Download Run now
- Java Հեղուկի ճնշումը և հոսքը Download Run now
- Java Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ Download Run now
Svojstva Plinova Java Գազի հատկությունները Download Run now
Generator Java Գեներատոր Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML Փորձարարը (HTML5) Download Run now
Magnet i Kompas Java Մագնիս և Կողմնացույց Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Մագնիսներ և Էլեկտրոմագնիսներ Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ Download Run now
Gibanje projektila Flash Արկի շարժում Download Run now
Reverzibilan proces Java Փոխարկելի ռեակցիաներ Download Run now
Poluvodiči Java Կիսահաղորդիչներ Download Run now
Struja i signal Java Ազդանշանի շղթա Download Run now
Zvuk Java Ձայն Download Run now
Johntra Volta Java Փորձարարը Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Ճնշման տակ (HTML5) Download Run now
- Java Ճնշման տակ Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Armenski

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.