Armenian (Armenio)

Ley de Equilibrio (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Ley de Equilibrio Java Balancing Act Download Run now
Globos y Electricidad Estática (HTML5) HTML Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը (HTML5) Download Run now
Globos y Electricidad Estática Java Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը Download Run now
Globos y Flotabilidad Java Փուչիկներ և լողունություն Download Run now
Circuito de la Resistencia de una Batería Java Մարտկոց-Դիմադրություն շղթան Download Run now
Voltaje de una Pila Java Մարտկոցի լարումը Download Run now
Crear un Átomo Java Նյութի ատոմային կառուցվածքը Download Run now
Laboratorio de Condensadores Java Կուտակիչների լաբարատորիա Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC) Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (AC+DC), Laboratorio Virtual Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC) Java Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Equipo de Construcción de Circuitos (Solo DC), Laboratorio Virtual Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
La Visión del Color (HTML5) HTML Գույնի ընկալում (HTML5) Download Run now
La Visión del Color Java Գույնի ընկալում Download Run now
Conductividad Java Հաղորդիչներ Download Run now
Campo Eléctrico de los Sueños Java Էլեկտրական դաշտը Download Run now
Campo Eléctrico de Hockey Java Էլեկտրական դաշտի հոկեյ Download Run now
Laboratorio Electromagnético de Faraday Java Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան Download Run now
Presión de Fluido y Flujo Java Հեղուկի ճնշումը և հոսքը Download Run now
Fuerzas y Movimiento:Fundamentos Java Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ Download Run now
Propiedades de los Gases Java Գազի հատկությունները Download Run now
Generador Java Գեներատոր Download Run now
Isótopos y Mása Atómica Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
John Travoltaje (HTML5) HTML Փորձարարը (HTML5) Download Run now
Imán y Brújula Java Մագնիս և Կողմնացույց Download Run now
Imanes y Electroimanes Java Մագնիսներ և Էլեկտրոմագնիսներ Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ Download Run now
Movimiento del Proyectil Flash Արկի շարժում Download Run now
Reacciones Reversibles Java Փոխարկելի ռեակցիաներ Download Run now
Semiconductores Java Կիսահաղորդիչներ Download Run now
Señal del Circuito Java Ազդանշանի շղթա Download Run now
Sonido Java Ձայն Download Run now
John Travoltaje Java Փորձարարը Download Run now
Bajo Presión (HTML5) HTML Ճնշման տակ (HTML5) Download Run now
Bajo Presión Java Ճնշման տակ Download Run now

Simulaciones PhET aún no Traducidas al Armenio

Las simulaciones restantes pueden ser traducidas usando la Utilidad de traducción de PhET .