Armenian (Armenian)

Lei de Equilibrio (HTML5) HTML Balancing Act (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio Java Balancing Act Download Run now
Globos e Electicidade Estática (HTML5) HTML Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը (HTML5) Download Run now
Globos e Electicidade Estática Java Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը Download Run now
Balóns e Flotabilidade Java Փուչիկներ և լողունություն Download Run now
Circuito con Pila_Resistor Java Մարտկոց-Դիմադրություն շղթան Download Run now
Battery Voltage Java Մարտկոցի լարումը Download Run now
Constrúe un átomo Java Նյութի ատոմային կառուցվածքը Download Run now
Condensador Lab Java Կուտակիչների լաբարատորիա Download Run now
Construción Circuito (AC+DC) Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Construción Circuito (DC) Java Հաստատուն հոսանքի շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Construción Circuito (DC) Virtual Lab Java Հաստատուն և փոփոխական հոսանքների շղթաների կառուցման լաբարատորիյա Download Run now
Visión Color (HTML5) HTML Գույնի ընկալում (HTML5) Download Run now
Visión Color Java Գույնի ընկալում Download Run now
Conductividade Java Հաղորդիչներ Download Run now
- Java Էլեկտրական դաշտը Download Run now
Hóckey nun Campo Eléctrico Java Էլեկտրական դաշտի հոկեյ Download Run now
Lab Lei de Faraday Java Ֆարադեյի Էլեկտրամագնիսական լաբարատորիան Download Run now
Fluxo e Presión do fluído Java Հեղուկի ճնշումը և հոսքը Download Run now
Forzase movemento: Inicial Java Ուժեր և Շարժում։ Հիմունքներ Download Run now
Propiedades do Gas Java Գազի հատկությունները Download Run now
Xerador Java Գեներատոր Download Run now
Isótopos e Masa atómica Java Isotopes and Atomic Mass Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Փորձարարը (HTML5) Download Run now
Imán e Compás Java Մագնիս և Կողմնացույց Download Run now
Imáns e electroimáns Java Մագնիսներ և Էլեկտրոմագնիսներ Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Ֆոտոէլեկտրական էֆեկտ Download Run now
Movemento de Proxectís Flash Արկի շարժում Download Run now
Reacción reversible Java Փոխարկելի ռեակցիաներ Download Run now
Semiconductores Java Կիսահաղորդիչներ Download Run now
Circuito Java Ազդանշանի շղթա Download Run now
Son Java Ձայն Download Run now
John Travoltage Java Փորձարարը Download Run now
Baixo presión (HTML5) HTML Ճնշման տակ (HTML5) Download Run now
Baixo presión Java Ճնշման տակ Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Armenian

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.