Exploring Light as a Particle


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Exploring Light as a Particle
Mô tả Explore the results of varying frequency and intensity on the photoelectric effect.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Học từ xa, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá electrons, frequency, intensity, light, particle, photoelectric effect, photon, photon energy, wavelength, work function
Mô phỏng Hiệu ứng Quang điện


Tác giả Walter Jurek
Email liên lạc walterjurek@letu.edu
Trường / Tổ chức LeTourneau University
Ngày đăng ký 31/01/2021
Ngày cập nhật 02/02/2021