Exploring Light as a Particle


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Light as a Particle
Omtale Explore the results of varying frequency and intensity on the photoelectric effect.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord electrons, frequency, intensity, light, particle, photoelectric effect, photon, photon energy, wavelength, work function
Simuleringar Photoelectric Effect


Forfattarar Walter Jurek
Skule / Organisasjon LeTourneau University
Lasta opp 31.01.21
Oppdatert 02.02.21