Exploring Light as a Particle


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Light as a Particle
Beskrivelse Explore the results of varying frequency and intensity on the photoelectric effect.
Emne Fysikk
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord electrons, frequency, intensity, light, particle, photoelectric effect, photon, photon energy, wavelength, work function
Simuleringer Fotoelektrisk Effekt


Forfattere Walter Jurek
Skole / Organisasjon LeTourneau University
Lastet opp 31.01.21
Oppdatert 02.02.21