projectile motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề projectile motion
Mô tả this experiment is taking about projectile motion , students need to find the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile one time including resistance and the other time they ignore resistance and check if the horizontal component (vx) of projectile is the same or not.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá motion
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả yousra luay
Email liên lạc u20104502@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức dr tahani
Ngày đăng ký 25/11/2020
Ngày cập nhật 25/11/2020