projectile motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel projectile motion
Beskrivelse this experiment is taking about projectile motion , students need to find the horizontal component of the velocity (vx) of the projectile one time including resistance and the other time they ignore resistance and check if the horizontal component (vx) of projectile is the same or not.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Lab
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord motion
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere yousra luay
Skole / Organisasjon dr tahani
Lastet opp 25.11.20
Oppdatert 25.11.20