Projectile Motion


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Projectile Motion
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Air resistance, Projectile motion, range, time, velocity
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Ghalya Alzarooni
Trường / Tổ chức Ghalya Khalid Alzarooni
Ngày đăng ký 21/11/2020
Ngày cập nhật 21/11/2020