Projectile Motion


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Projectile Motion
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Air resistance, Projectile motion, range, time, velocity
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Ghalya Alzarooni
शाळा/संस्था Ghalya Khalid Alzarooni
दाखल दिनांक 11/21/20
आद्यवत 11/21/20