Lab Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab Experiment
Mô tả 1- To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy 2- To study the difference between conservative and nonconservative forces
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of mechanical energy, conservative force, kinetic energy, non-conservative force, potential energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Mohammad Mansour
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 16/05/2020
Ngày cập nhật 16/05/2020