Lab Experiment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lab Experiment
Mô tả 1- To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy 2- To study the difference between conservative and nonconservative forces
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá conservation of mechanical energy, conservative force, kinetic energy, non-conservative force, potential energy
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Mohammad Mansour
Email liên lạc mansour@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 16/05/2020
Ngày cập nhật 16/05/2020