Lab Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab Experiment
Beskrivelse 1- To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy 2- To study the difference between conservative and nonconservative forces
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 120 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord conservation of mechanical energy, conservative force, kinetic energy, non-conservative force, potential energy
Simuleringer Energi i skateparken - Grunnleggende (HTML5)


Forfattere Mohammad Mansour
Skole / Organisasjon University of Sharjah
Lastet opp 16.05.20
Oppdatert 16.05.20