Lab Experiment


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Lab Experiment
Omtale 1- To verify the conservation of mechanical energy by determining the relationship between kinetic energy and potential energy 2- To study the difference between conservative and nonconservative forces
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 120 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord conservation of mechanical energy, conservative force, kinetic energy, non-conservative force, potential energy
Simuleringar Energi i skateparken (HTML5)


Forfattarar Mohammad Mansour
Skule / Organisasjon University of Sharjah
Lasta opp 16.05.20
Oppdatert 16.05.20