Transformação Isobárica (Lei de Gay-Lussac)


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Transformação Isobárica (Lei de Gay-Lussac)
Mô tả Plano de aula e roteiro de ativiades para estudo da transformaçao isobárica.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Graduate, High School
Loại Chứng minh, Guided Activity, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá gases, ideais, isobárica
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Fábio Bartolomeu Santana
Trường / Tổ chức Instituto Federal do Paraná
Ngày đăng ký 29/01/2020
Ngày cập nhật 24/02/2020