States of Matter PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề States of Matter PhET
Mô tả A PhET activity designed as an inquiry review of the states of matter for a chemistry class
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá States of matter, gas, inquiry, liquid, solid
Mô phỏng Trạng thái của vật chất (HTML5), Các trạng thái của vật chất


Tác giả John Swiniuch
Trường / Tổ chức East Aurora Schools
Ngày đăng ký 18/09/2019
Ngày cập nhật 18/09/2019