States of Matter PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel States of Matter PhET
Omtale A PhET activity designed as an inquiry review of the states of matter for a chemistry class
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord States of matter, gas, inquiry, liquid, solid
Simuleringar Aggregattilstandar (HTML5), States of Matter


Forfattarar John Swiniuch
Skule / Organisasjon East Aurora Schools
Lasta opp 18.09.19
Oppdatert 18.09.19