ENERGÍA MECÁNICA


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề ENERGÍA MECÁNICA
Mô tả El alumno experimentará con la energía mecánica.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Spanish
Từ khoá ENERGIA MECANICA
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Email liên lạc fcocruz@hotmail.com
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 15/09/2019
Ngày cập nhật 15/09/2019