UNIDAD2 S7 L2 ENERGÍA MECÁNICA-Energía mecánica


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề UNIDAD2 S7 L2 ENERGÍA MECÁNICA-Energía mecánica
Mô tả El alumno experimentará con la energía mecánica.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá ENERGIA MECANICA
Mô phỏng Công viên ván trượt: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả FRANCISCO CRUZ CANTU
Trường / Tổ chức SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
Ngày đăng ký 15/09/2019
Ngày cập nhật 30/09/2020