ENERGÍA MECÁNICA


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक ENERGÍA MECÁNICA
वर्णन El alumno experimentará con la energía mecánica.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द ENERGIA MECANICA
सादश्य एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5)


लेखक FRANCISCO CRUZ CANTU
संपर्क ईमेल fcocruz@hotmail.com
शाळा/संस्था SECRETARIA DE EDUCACIÓN NUEVO LEÓN
दाखल दिनांक 9/15/19
आद्यवत 9/15/19