Interactive Light and Color Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Interactive Light and Color Lab
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ K-5, Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Guided Lab, Light and Color Concepts, RGB Bulb Activity
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5), Quan sát màu sắc


Tác giả Ryan Aman
Trường / Tổ chức Sergeant Bluff-Luton Middle School
Ngày đăng ký 15/01/2019
Ngày cập nhật 15/01/2019