Interactive Light and Color Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Interactive Light and Color Lab
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर प्राथमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Guided Lab, Light and Color Concepts, RGB Bulb Activity
सादश्य रंग ओळख (HTML5), रंग ओळख


लेखक Ryan Aman
शाळा/संस्था Sergeant Bluff-Luton Middle School
दाखल दिनांक 1/15/19
आद्यवत 1/15/19