Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET
Mô tả
Chủ đề Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Khác, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Homework, Khác
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Corrente, Eletricidade, Eletrodinâmica, Resistência, Voltagem
Mô phỏng Tụ điện: phần cơ bản (HTML5), Điện tích và điện trường (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC (HTML5), Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo (HTML5), Định luật Faraday (HTML5), Định luật Ohm (HTML5), Điện trở (HTML5)


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 19/11/2018
Ngày cập nhật 19/11/2018