Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Eletrodinâmica (Atividades) nos OA's do PhET
वर्णन
विषय इतर, गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर इतर, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Discussion Prompts, Guided Activity, इतर, गृहपाठ
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Corrente, Eletricidade, Eletrodinâmica, Resistência, Voltagem
सादश्य Capacitor Lab: Basics (HTML5), भार आणि क्षेत्र (HTML5), विद्युत परिपथ जोडणी संच - DC  (HTML5), DC प्रवाह्ची आभासी प्रयोगशाळा (HTML5), फॅरेडेचा नियम (HTML5), ओहमचा नियम (HTML5), तारेमधील रोध (HTML5)


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 11/19/18
आद्यवत 11/19/18