Pêndulo de Newton no "Collision Lab"


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Pêndulo de Newton no "Collision Lab"
Mô tả
Chủ đề Khác, Toán, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Guided Activity, Homework
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Colisão, Momento, Newton, Pêndulo
Mô phỏng Va chạm


Tác giả Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
Trường / Tổ chức Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
Ngày đăng ký 16/10/2018
Ngày cập nhật 16/10/2018