Pêndulo de Newton no "Collision Lab"


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Pêndulo de Newton no "Collision Lab"
वर्णन
विषय इतर, गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ
कालावधी 90 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Colisão, Momento, Newton, Pêndulo
सादश्य दे धक्का !


लेखक Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales
शाळा/संस्था Instituto Federal de Educação, Ciância e Tecnologia do Ceará (IFCE)
दाखल दिनांक 10/16/18
आद्यवत 10/16/18