Longitud de un péndulo y su periodo.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Longitud de un péndulo y su periodo.
Mô tả En esta actividad se debe determinar la relación que existe entre las magnitudes: longitud de un péndulo y su periodo.
Chủ đề Toán, Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Chứng minh, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Péndulo, ajuste, periodo
Mô phỏng Vẽ đồ thị theo thực nghiệm, Con lắc (HTML5)


Tác giả Denis Salazar
Email liên lạc denisjsalazar@hotmail.com
Trường / Tổ chức Nuevo Mundo
Ngày đăng ký 26/06/2018
Ngày cập nhật 26/06/2018