Longitud de un péndulo y su periodo.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Longitud de un péndulo y su periodo.
Beskrivelse En esta actividad se debe determinar la relación que existe entre las magnitudes: longitud de un péndulo y su periodo.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Péndulo, ajuste, periodo
Simuleringer Kurvetilpasning, Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Denis Salazar
E-post for kontakt denisjsalazar@hotmail.com
Skole / Organisasjon Nuevo Mundo
Lastet opp 26.06.18
Oppdatert 26.06.18