Longitud de un péndulo y su periodo.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Longitud de un péndulo y su periodo.
Beskrivelse En esta actividad se debe determinar la relación que existe entre las magnitudes: longitud de un péndulo y su periodo.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskole, Videregående skole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Péndulo, ajuste, periodo
Simuleringer Kurvetilpasning, Pendellaboratorium (HTML5)


Forfattere Denis Salazar
Skole / Organisasjon Nuevo Mundo
Lastet opp 26.06.18
Oppdatert 26.06.18