Longitud de un péndulo y su periodo.


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Longitud de un péndulo y su periodo.
वर्णन En esta actividad se debe determinar la relación que existe entre las magnitudes: longitud de un péndulo y su periodo.
विषय गणित, भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, पदवीपुर्व - Intro, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ, प्रयोगशाळा, प्रात्यक्षिक
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Spanish
खुणेचे शब्द Péndulo, ajuste, periodo
सादश्य Curve Fitting, लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Denis Salazar
संपर्क ईमेल denisjsalazar@hotmail.com
शाळा/संस्था Nuevo Mundo
दाखल दिनांक 6/26/18
आद्यवत 6/26/18