Longitud de un péndulo y su periodo.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.Tittel Longitud de un péndulo y su periodo.
Omtale En esta actividad se debe determinar la relación que existe entre las magnitudes: longitud de un péndulo y su periodo.
Emne Fysikk, Matematikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk Spanish
Nøkkelord Péndulo, ajuste, periodo
Simuleringar Kurvetilpassing, Pendelforsøk (HTML5)


Forfattarar Denis Salazar
E-post for kontakt denisjsalazar@hotmail.com
Skule / Organisasjon Nuevo Mundo
Lasta opp 26.06.18
Oppdatert 26.06.18