Lançamento Oblíquo Inicial


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Lançamento Oblíquo Inicial
Mô tả Atividade sobre lançamento oblíquo com ênfase na análise qualitativa do tempo de voo e alcance horizontal.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Chứng minh, Homework
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha Brazil
Từ khoá Lançamento
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử (HTML5)


Tác giả Carlos Albuquerque
Trường / Tổ chức IFCE
Ngày đăng ký 26/03/2018
Ngày cập nhật 26/03/2018