Lançamento Oblíquo Inicial


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Lançamento Oblíquo Inicial
वर्णन Atividade sobre lançamento oblíquo com ênfase na análise qualitativa do tempo de voo e alcance horizontal.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रात्यक्षिक
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Brazilian Portuguese
खुणेचे शब्द Lançamento
सादश्य Projectile Motion (HTML5)


लेखक Carlos Albuquerque
शाळा/संस्था IFCE
दाखल दिनांक 3/26/18
आद्यवत 3/26/18