Electricity Simulations Analysis


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electricity Simulations Analysis
Mô tả Worksheet to take students through the static electricity and balloons simulation and John Travoltage Simulation.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá charges, electricity, electron transfer
Mô phỏng Bong bóng và tĩnh điện (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Tác giả Chris Leverington
Email liên lạc christopher.leverington@gilbertschools.net
Trường / Tổ chức Desert Ridge High School
Ngày đăng ký 11/02/2018
Ngày cập nhật 11/02/2018