Electricity Simulations Analysis


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electricity Simulations Analysis
Beskrivelse Worksheet to take students through the static electricity and balloons simulation and John Travoltage Simulation.
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord charges, electricity, electron transfer
Simuleringer Ballonger og statisk elektrisitet (HTML5), John Travoltage (HTML5)


Forfattere Chris Leverington
Skole / Organisasjon Desert Ridge High School
Lastet opp 11.02.18
Oppdatert 11.02.18