Inputs and Outputs in Unit Operations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Inputs and Outputs in Unit Operations
Mô tả Learning goals for this activity: * understand the difference between inputs and outputs in unit operations * understand how combinations of inputs must be used to achieve the desired conditions in a process
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical process, process control, process plant operation
Mô phỏng Nồng độ (HTML5)


Tác giả Rune Mathisen
Trường / Tổ chức Porsgrunn videregående skole
Ngày đăng ký 04/12/2017
Ngày cập nhật 04/12/2017