Inputs and Outputs in Unit Operations


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Inputs and Outputs in Unit Operations
Omtale Learning goals for this activity: * understand the difference between inputs and outputs in unit operations * understand how combinations of inputs must be used to achieve the desired conditions in a process
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord chemical process, process control, process plant operation
Simuleringar Concentration (HTML5)


Forfattarar Rune Mathisen
Skule / Organisasjon Porsgrunn videregående skole
Lasta opp 04.12.17
Oppdatert 04.12.17