Inputs and Outputs in Unit Operations


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Inputs and Outputs in Unit Operations
Beskrivelse Learning goals for this activity: * understand the difference between inputs and outputs in unit operations * understand how combinations of inputs must be used to achieve the desired conditions in a process
Emne Fysikk, Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord chemical process, process control, process plant operation
Simuleringer Concentration (HTML5)


Forfattere Rune Mathisen
Skole / Organisasjon Porsgrunn videregående skole
Lastet opp 04.12.17
Oppdatert 04.12.17