computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Các hoạt động có hướng dẫn
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Hoà Lan
Từ khoá Bohr, atoomnummer, isotoop, massagetal, rutherford
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Brechtje Maas
Email liên lạc be.maas@sevenwolden.nl
Trường / Tổ chức OSG Sevenwolden
Ngày đăng ký 31/05/2017
Ngày cập nhật 31/05/2017