computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw
वर्णन
विषय भौतिक्शास्त्र, रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार Guided Activity, गृहपाठ
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा Dutch
खुणेचे शब्द Bohr, atoomnummer, isotoop, massagetal, rutherford
सादश्य अणु बनवा (HTML5), अणु बनवा


लेखक Brechtje Maas
संपर्क ईमेल be.maas@sevenwolden.nl
शाळा/संस्था OSG Sevenwolden
दाखल दिनांक 5/31/17
आद्यवत 5/31/17