computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง computeropdracht atoombouw; leren over atoombouw
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Dutch
คำสำคัญ Bohr, atoomnummer, isotoop, massagetal, rutherford
สถานการณ์จำลอง สร้างอะตอม (HTML5), สร้างอะตอม


ผู้เขียน Brechtje Maas
อีเมลล์ติดต่อ be.maas@sevenwolden.nl
โรงเรียน/หน่วยงาน OSG Sevenwolden
ส่งข้อมูลแล้ว 31/5/2017
อัพเดทข้อมูลแล้ว 31/5/2017