Power in a Circuit


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Power in a Circuit
Mô tả Students create a circuit to see how adding a parallel leg changes the power and brightness of the bulbs.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Circuit, Parallel, Power, Series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Russell Sears
Trường / Tổ chức Cohasset High School
Ngày đăng ký 22/03/2017
Ngày cập nhật 22/03/2017