Power in a Circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Power in a Circuit
Beskrivelse Students create a circuit to see how adding a parallel leg changes the power and brightness of the bulbs.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Circuit, Parallel, Power, Series
Simuleringer Kretsbyggeren (kun likestrøm)


Forfattere Russell Sears
Skole / Organisasjon Cohasset High School
Lastet opp 22.03.17
Oppdatert 22.03.17