Power in a Circuit


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Power in a Circuit
Omtale Students create a circuit to see how adding a parallel leg changes the power and brightness of the bulbs.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Circuit, Parallel, Power, Series
Simuleringar Krinsbyggjaren (kun likestraum)


Forfattarar Russell Sears
Skule / Organisasjon Cohasset High School
Lasta opp 22.03.17
Oppdatert 22.03.17