Explore Balancing Chemical Equations


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Explore Balancing Chemical Equations
Mô tả Students will use handout to complete practice and game on Balancing Chemical Equations.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá chemical equations, law of conservation of mass
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5)


Tác giả Patricia Garcia
Trường / Tổ chức Education Service Center, Region 2
Ngày đăng ký 01/11/2016
Ngày cập nhật 01/11/2016